Rozendal Dorrestein zorgt voor overzicht in uw bedrijf en rust in uw hoofd.

Particulieren
Iedereen krijgt 'm: de bekende blauwe envelop met de uitnodiging om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Niet leuk, maar het moet wel gebeuren. Wij kunnen u daarbij helpen.

Veel particulieren zijn onvoldoende op de hoogte van de steeds veranderende wet- en regelgeving omtrent de belastingen. Hierdoor wordt vaak méér belasting afgedragen dan noodzakelijk is. Maakt u bijvoobeeld optimaal gebruik van de regels rondom het fiscaal partnerschap?

Wij verzorgen deskundig uw belastingaangifte tegen zo weinig mogelijke kosten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem gerust contact met ons op en mail naar info@rozendaldorrestein.nl of bel 033 461 82 66.